Na základe Vašej registrácie budú Vaše osobné údaje, ktoré ste vyplnili do registračného formulára spracované spoločnosťou EponaCom, s.r.o., IČO 45420688 so sídlom na Štefánikovej 22, 066 01 Humenné, kontakt: info@mladiorl2022.sk ako správcom osobných údajov za účelom zaistenia Vašej účasti na tejto akcii. Toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a správcom. Svojou registráciou potvrdzujete, že ste sa zoznámili s informáciami o spracovaní osobných údajov.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (účastní kongresu) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia.

Na stránke používame cookies
Na našej stránke používame cookies. Slúžia nám na zlepšovanie tejto stránky a monitoring návštevnosti. Prehliadaním webu a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.